วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019

คุณมาจากสายพันธุ์ที่แตกต่าง
You’re Of A Different Breed

“อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรม? และความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไร?” (2 โครินธ์ 6:14)

Continue reading