วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019

อย่าไปในทิศทางของพวกเขา
Don’t Go In Their Direction

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019

จะเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่
It’s Going To Be A Great Party

“และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “จงเขียนลงไปว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกอีกว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่สัตย์จริงของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

วัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
The Kingdom Culture

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

Continue reading


วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019

จงพูดพระคำของพระองค์…ไม่ใช่ความคิดของคุณ
Speak His Word…Not Your Ideas

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้น หรือเลี่ยง หรือพลาดในการป่าวประกาศถึงวัตถุประสงค์และแผนการและพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟัง” (กิจการ 20:27 ฉบับ AMPC)

Continue reading


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019

จงเทศนาอย่างชัดเจน
Preach With Clarity

“…มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี” (มาระโก 12:37)

Continue reading