แนะนําผู้เขียน PASTOR CHRIS AND ANITA OYAKHILOME

อาจารย์คริส โอยาคีโลเม ผู้เป็นทั้งศิษยาภิบาล ครูอาจารย์ ผู้รับใช้ในพันธกิจการรักษาโรค พิธีการรายการโทรทัศน์ และผู้เขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่ง ได้ช่วยเหลือผู้คนนับล้านให้ได้มีประสบการณ์กับชีวิตที่เปี่ยมด้วยชัยชนะและวัตถุประสงค์ตามพระวจนะของพระเจ้าผ่านพันธกิจที่ได้รับการเจิมซึ่งได้ขยายเติบโตมากว่า 25 ปี อาจารย์คริสยังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีอันดับหนึ่งอีกหลายเล่มรวมถึงหนังสือ None of These Diseases และ How To Make Your Faith Work คำสอนของอาจารย์ยังได้รับการจัดทำในรูปแบบสื่อทางเสียงและภาพอีกด้วย
อาจารย์ คริสดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายคริสตจักร Christ Embassy ที่แพร่หลายและกลุ่มสามัคคีธรรมของนักศึกษาในห้าทวีป อีกทั้งยังให้การอภิบาลหนึ่งในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาอีกด้วย เขายังเป็นผู้จัดการประชุมเพื่อการอบรมสั่งสอนและการรักษาโรคขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3.5 ล้านคนภายในคืนเดียว ในปี 2003 เขาได้เป็นผู้บุกเบิกเครือข่ายคริสเตียน 24 ชั่วโมงจากแอฟริกาไปยังประเทศต่างๆในโลก เขายังเป็นพิธีกรรายการ Atmosphere of Miracles ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ทางช่องเครือข่ายโทรทัศน์หลักทั่วโลก และได้นำเอาการทรงสถิตย์ของพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์ตรงสู่บ้านของคุณ
อนิต้า โอยาคีโลเมผ ผู้เป็นภรรยาของเขาและผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้รับการเจิมก็ได้ประกาศถึงความชื่นชมยินดีและความรักของพระเจ้าด้วยชีวิตของเธอ วิธีการสื่อสารพระกิตติคุณอันทรงพลังของเธอนั้นได้ทำให้ผู้คนมากมายมีประสบการณ์ที่เต็มด้วยชีวิตชีวากับความรักที่สดใหม่ของพระเจ้าและยังได้ช่วยให้พวกเขาได้มีประสบการณ์กับชีวิตที่เปี่ยมด้วยชัยชนะและวัตถุประสงค์โดยพระวจนะ The Believers’ LoveWorld ที่ได้ขยายเติบโตไปทั่วโลกนั้นเป็นผลมาจากความรักอย่างแรงกล้าของเธอที่มีต่อพระกิตติคุณบวกกับประสบการณ์ในงานพันธกิจเป็นเวลาหลายปี
อนิต้าเป็นผู้นำในพันธกิจนานาชาติ The Believers’ LoveWorld และได้นำพระพรไปยังคนเป็นอันมากจากทั่วโลกผ่านทางหนังสือของเธอ และหนึ่งในหนังสือขายดีเหล่านั้นคือ Don’t Pack Your Bags Yet