จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2017
การอยู่อาศัยของพระพร
Habitation Of Blessings
“…พระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่า “ใครแตะต้องเสื้อของเรา?” (มาระโก 5:25-30)

Continue reading