พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2017
มีไฟที่จะทำมากขึ้น
Be Fired Up To Do More

“เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2)

Continue reading