วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019

ทำตามแผนการของพระเจ้า
Follow The Divine Plan

“…พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:23-24)

Continue reading