ซื้อหนังสือ

ราคาไทย: 100 บาท
เกาหลี:4,000 วอน

หนังสือ“การเผยพระวจนะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ“การเผยพระวจนะ” จะช่วยให้ท่านผู้อ่าน เข้าใจเรื่องต่อไปนี้
1.ความหมายการเผยพระวจนะ
2.สองด้านในการเผยพระวจนะ
3.ความแตกต่างระหว่างการรับใช้เผยพระวจนะและการเผยพระวจนะในของประทาน
4.เผยพระวจนะและภาษาแปลก
5.วิธีการเปลี่ยนสุานการณ์โดยการเผยพระวจนะ

ราคาไทย: 190 บาท
เกาหลี:8,000 วอน

หนังสือ “ความชอบสองประเภท ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ “ความชอบสองประเภท ” จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความชอบธรรมที่เราได้รับมา คริสตจักรได้สอนอย่างเข้มข้นว่า มนุษย์ขาดความชอบธรรม มนุษย์อ่อนแอ และไม่สามาถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ คริสเตียนโดยทั่วไปตกอยู่ใต้การถูกกล่าวโทษ เพราะคริสตจักรไม่ได้ตระหนักถึงสถานภาพของเราในพระคริสต์ หรือตระหนักว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ เพราะฉะนั้นคริสเตียนที่จริงใจทุกคนควรอ่านหนังสือที่สำคัญเล่มนี้ มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเหมือนที่มันได้เปลี่ยนชีวิตมากมายมาแล้ว

ราคาไทย: 120 บาท
เกาหลี:5,000 วอน
หนังสือ “การอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  นั้นทำได้อย่างไ่ร เล่มที่ 1”

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ “การอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำได้อย่างไ่ร เล่มที่ 1” เข้าใจกฎของการอธิษฐานเพื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและวิธีประยุกต์ใช้มันเพื่อได้ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนา
ราคาไทย:  บาท
เกาหลี: วอน
หนังสือ “”หนังสือดำเนินชีวิตด้วยพระพระวิญญาณและฤทธิ์เดช”

ข้อมูลเพิ่มเติม

“หนังสือดำเนินชีวิตด้วยพระพระวิญญาณและฤทธิ์เดช” เป็นประตูที่นำเราเข้าโลกอีกระดับหนึ่ง ท่านจะพบเรื่องอะไรบ้างในโลกนี้ ความล้ำลึกของพระเจ้ากำลังรอคนที่แสวงหาเพื่อพบกัน ความล้ำลึกสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นความจริงชั่วนิรันดร์ ความล้ำลึกสำหรับการทรงเรียกที่สมบูรณ์ในชีวิตของท่าน ความล้ำลึกสำหรับที่ช่วยท่านตัดโซ่ความล้มเหลวออกไป จงเตรียมตัวท่านกำลังจะรับกุญแจที่เปิดความล้ำลึกของพระเจ้า ท่านกำลังจะรับกุญแจที่ให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดยของประทานชนิดหนึ่งคือภาษาแปลกๆ

•จำนวนหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ•

•ข้อมูลเพื่อจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์•

•ข้อมูลเพื่อยืนยันการชำระเงิน•