ซื้อหนังสือ

ฉบับภาษาไทย (THAI) : 45 บาท
ฉบับภาษาอังกฤษ (ENG) : 70 บาท
ฉบับภาษาเกาหลี (KOR) : 70 บาท
*หากต้องการสมัครสมาชิกรายปี คลิก*

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ “พระวจนะแห่งความจริง” เป็็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวประจำวัน และคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่ขายดีที่สุด และได้รับการแปลเป็น 160 ภาษาทั่วโลก และนำพระพรแห่งพระคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคนมากมาย

ราคา: 45 บาท

หนังสือ “บัดนี้คุณได้บังเกิดใหม่” ช่วยให้คุณรู้ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อคริสเตียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ “บัดนี้คุณได้บังเกิดใหม่” ช่วยให้คุณรู้ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อคริสเตียน เป็นความจริงที่สามารถสร้างชีวิตคุณให้เข้มแข็ง และมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นขึ้นในพระคริสต์ได้ จงศึกษาหนังสือเล่มนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียร และมันจะให้ชีวิตของคุณเกิดผลซึ่งคงอยู่นิรันดร์


ราคา: 120 บาท

หนังสือ “คำอธิษฐานสารภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่” เป็นหนังสือที่ช่วยให้คุณรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ภายในคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ “คำอธิษฐานสารภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่” เป็นหนังสือที่ช่วยให้คุณรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ภายในคุณได้ ด้วยการสารภาพตามพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ช่วยให้คุณสารภาพพระคำอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยคนจำนวนมากให้เติบโตขึ้นอย่างแท้จริงมาแล้ว คุณเองก็สามารถนำ หนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้เป็นอาวุธที่ดีเพื่อภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน และเติบโตขึ้นในพระคำได้เช่นกัน


•จำนวนหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ•

•ข้อมูลเพื่อจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์•

•ข้อมูลเพื่อยืนยันการชำระเงิน•