วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019

ทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ
Fulfilling Your Call

“และจงบอกอารคิปปัสว่า “งานปรนนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงตั้งใจทำให้สำเร็จ” (โคโลสี 4:17)

Continue reading