วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019

หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้อง
Avoid Wrong Associations

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงตีตัวออกห่างจากคนเหล่านั้น” (โรม 16:17)

Continue reading