วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019

ปากของคุณและลิขิตชีวิตของคุณ
Your Mouth And Your Destiny

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่ง… และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ”(มาระโก 11:23)

Continue reading