วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019

ความเชื่อของคุณคือชัยชนะ
Your Faith Is The Victory

“…และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก” (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading