วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019

จงปฏิเสธที่จะขุ่นเคือง
Refuse To Be Offended

“สติปัญญาของมนุษย์ทำให้เขาอดทน และการมองข้ามความขุ่นเคืองเป็นศักดิ์ศรีของเขา” (สุภาษิต 19:11 ฉบับ NIV)

Continue reading