วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019

ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการสำหรับความสำเร็จ
Important Factors For Success

“โดยปัญญา บ้านจึงถูกสร้างขึ้น และโดยความเข้าใจ มันก็ถูกสถาปนาไว้ โดยความรู้ ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้น” (สุภาษิต 24:3-4)

Continue reading