วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019

ยกระดับพันธกิจของทูตสวรรค์ในชีวิตของคุณ
Enhance The Ministry Of Angels In Your Life

“ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้าน จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้” (กาลาเทีย 4:1-2)

Continue reading