จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2018
อยู่ข้างบนสูงสุด
Stay On Top
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2018
คุณมีบทบาทที่ต้องทำ
You have A Role To Play
“ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่าคือจำนวน 70 ปี” (ดาเนียล 9:2)

Continue reading


เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2018
ชัยชนะได้รับการยืนยันแล้ว
Victory Assured
“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2018
ความเชื่อในพระคำ
Faith In The Word
“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือ”โลก (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2018
น้ำจากสถานนมัสการ
Water From The Sanctuary
“ตามสองฝั่งของแม่น้ำจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ ใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ๆ ทุกเดือน เพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานนมัสการ ผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโรค” (เอเสเคียล 47:12)

Continue reading