วันพฤหัสดีที่ 23 พฤษภาคม
คิดพระคำ
Think The Word

“สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง” (ฟิลิปปี 4:8)
Continue reading


วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
ความคิดจากหัวใจของคุณ
Thoughts From Your Heart

“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)
Continue reading


วันอังคารที่21 พฤษภาคม
ให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายใน
Educating The Inward Man

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (โรม 12:2)
Continue reading


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
มนุษย์ภายใน: ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
The Inward Man: The Real You

“แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า”(1 เปโตร 3:4)
Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม
ยกระดับชีวิตของคุณจากจากพระสิริสู่พระสิริ
From Glory To Glory

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ …เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)
Continue reading