วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019

ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในคุณ
The Greater One In You

“เพราะว่า ‘เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์’ ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่า ‘แท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์’” (กิจการ 17:28)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019

พระพรประจำวันในพระนามของพระองค์
Daily Blessings In His Name

“คนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

คนที่คุณคบหาด้วยนั้นสำคัญ
It Matters Those You Associate With

“อย่าหลงผิดเลย “การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โครินธ์ 15:33)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019

ความคิดของพระคำ
A Mindset Of The Word

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2019

วิธีคิดของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
It Matters How You Think

“พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม? เพราะอะไรท่านถึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจ?” (ลูกา 24:38)

Continue reading