วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม   2020         

อย่ากลัวเลย
Have No Fears

เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตาย และพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้า แล้วตรัสว่า อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย (วิวรณ์ 1:17)

เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะพบว่าพระเจ้าบอกเราเสมอว่า “อย่ากลัวเลย” ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า เที่ยง หรือกลางคืน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณได้ยินหรืออาการที่คุณอาจรู้สึก พระองค์ไม่ต้องการให้มีความกลัวอยู่ในหัวใจของคุณ นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์รู้ทุกสิ่ง พระองค์รู้อนาคตและสามารถเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดต่อต้านคุณหรือสามารถทำอันตรายต่อคุณได้ พระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์และมีชีวิตอยู่ในนิรันดร์กาล พระองค์เห็นจุดจบตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้นถึงแม้จะดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและต้องการให้พระองค์ทำทันที พระองค์ก็ไม่รู้สึกอึดอัดและไม่รีบร้อน เพราะว่าพระองค์เห็นแล้วว่าคุณมีชัย อนาคตของคุณคือประวัติศาสตร์สำหรับพระองค์ เมื่อคุณศึกษาเรื่องราวของอับราฮัม คุณจะสังเกตเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเล่าถึงประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของเขาให้เขาฟัง พระองค์พูดกับเขาว่า “…​เรา​ให้​เจ้า​เป็น​บิดา​ของ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย (ปฐมกาล 17:5) ในเวลานั้นอับราฮัมไม่มีลูก แต่ในความคิดของพระเจ้านั่นเป็นความจริงที่ตัดสินไปแล้ว อนาคตของเขาคือประวัติศาสตร์สำหรับพระเจ้า

ก็เหมือนกับคุณในวันนี้ อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเห็นทุกสิ่งและรู้ว่าไม่มีอะไรที่อยู่หน้าคุณที่สามารถเอาชนะหรือทำลายคุณได้ ไม่มีสิ่งใดเลย! มันไม่แตกต่างอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรืออาศัยอยู่ที่ใดในโลกนี้ ไม่มีข้อจำกัดในเส้นทางของคุณ ทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการก็คือคุณทำตามพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์รับประกันถึงชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณ

พระคำของพระองค์คืออาวุธของคุณที่ใช้ต่อต้านศัตรูและความทุกข์ยากทุกอย่าง พระคำของพระองค์คือดาบของพระวิญญาณ ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์และเก็บไว้ในปากของคุณ ก็จะไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้ ดังนั้นจงเอาข้อจำกัดออกไป จงพูดกับตัวเองว่า “ข้อจำกัดทั้งหมดออกไปจากความคิดของฉันแล้ว! ฉันสามารถและจะเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ฉันเป็น ฉันเป็นความสำเร็จ!” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันกล้าและกล้าหาญมาก! พระคำของพระเจ้ากำลังผลิตสิ่งที่พระคำกล่าวถึงในตัวฉัน และฉันลุกขึ้นเหนือระบบที่จำกัดทุกอย่างของโลกนี้ ฉันมีความสามารถพิเศษในการพิจารณา คิด จินตนาการ และมองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ และไม่มีสถานการณ์หรือความยากลำบากใดที่สามารถขัดขวางฉันได้ เพราะว่าฉันได้ถูกกำหนดไว้สำหรับการเดินทางเพื่อความก้าวหน้า การยกระดับ และการเลื่อนระดับตลอดเวลา ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โยชูวา 1:6-7; 2 โครินธ์ 4:18; 2 โครินธ์ 2:14; 1 ยอห์น 4:4


วันเสาร์ที่ 18 มกราคม   2020

มีชัยชนะเสมอ
Always Victorious

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา (2 โครินธ์ 2:14)

มีเหตุผลที่คริสตจักรเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกข่มเหงมากที่สุดในโลก นั่นคือซาตานกลัวสิ่งที่กำลังจะมาถึง และมันพยายามอย่างมากที่จะทำให้เกิดความกลัวในหัวใจของคนจำนวนมาก แต่มันล้มเหลว สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ และมารไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือการเมือง

ในมัทธิว 16:18 พระเยซูตรัสว่า “…เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​ไว้และ​ประตูของ​นรกจะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้” คำว่า “ประตู” เป็นภาษาสัญลักษณ์ของการเผยพระวจนะสำหรับคำว่า “ฤทธิ์อำนาจและการครอบครอง” ดังนั้นฤทธิ์อำนาจของนรก การครอบครองของนรกจะไม่มีชัยเหนือคริสตจักร

ตั้งแต่เริ่มต้นคริสตจักรได้รอดพ้นและอดทนต่อการถูกข่มเหงที่เลวร้ายจำนวนมากและจะมีชีวิตยาวนานกว่าผู้ที่กล่าวร้ายคริสตจักร นั่นเป็นเพราะว่าพระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนว่า แล้ว​ใคร​จะ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ได้? จะ​เป็น​ความ​ทุกข์ หรือ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ​การ​เคี่ยว​เข็ญ หรือ​การ​กัน​ดาร​อาหาร หรือ​การ​เปลือย​กาย หรือ​การ​ถูก​โพย​ภัย หรือ​การ​ถูก​คม​ดาบ​หรือ? ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์​ว่า เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จึง​ถูก​ประ​หาร​วัน​ยัง​ค่ำ และ​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่าแต่​ว่า​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้ เรา​มี​ชัย​เหลือ​ล้น​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย (โรม 8: 35-37)

เราได้รับชัยชนะตลอดกาล เราบดขยี้การต่อต้านทุกอย่างและเอาชนะความยากลำบากทุกประการ นั่นเป็นพระพรที่อยู่เหนือคริสตจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์คือเจ้านายของคริสตจักร และพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์กำลังทำงานอยู่ใน กับ และผ่านทางเรา เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มเหลว เราชนะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่ม เราก็แค่เล่นตามบทที่ถูกเขียนไว้แล้ว ฮาเลลูยา!

ฉบับ Amplified ของข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า แต่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ผู้ทรงนำเราในพระคริสต์ไปสู่ชัยชนะเสมอ [ในฐานะถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะของพระคริสต์…” นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เราอยู่ในขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือจดจ่ออยู่กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นสมาชิกที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริและชัยชนะแห่งพระกายของพระคริสต์ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันก็ชนะ เพราะว่าพระคำทำให้ฉันชนะและรับรองชัยชนะของฉัน พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ในฉันยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก ฉันครอบครองและปกครองร่วมกับพระคริสต์ในวันนี้และเสมอไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:37-39; 1 ยอห์น 4:4; 1 โครินธ์ 15:57-58


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม   2020

ความก้าวหน้าที่ไม่ถูกขัดขวาง
Unhindered Progress

จงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ความก้าวหน้าของท่านปรากฏแก่ทุกคน (1 ทิโมธี 4:15)

คำว่า “ปรากฏ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราคือคำภาษากรีกว่า “ฟาเนโรส” (phaneros) ซึ่งหมายถึงการแพร่กระจาย หรือทำให้บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนส่องแสง ในที่นี้ผ่านทางอัครทูตเปาโล พระวิญญาณทำให้เรารู้ว่าการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าทำให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ นั่นคือทำให้ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จของคุณแพร่กระจายหรือพุ่งออกไป ฮาเลลูยา!

ความจริงเดียวกันนี้ถูกเปิดเผยในโยชูวา 1:8 พระคำขับเคลื่อนคุณไปสู่ความก้าวหน้า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า อย่า​ให้​หนัง​สือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​นี้​ห่าง​จาก​ปาก​ของ​เจ้า แต่​จง​ตรึก​ตรอง​ตาม​นั้น​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ข้อ​ความ​ทุก​ประ​การ​ที่​เขียน​ไว้​นั้น แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​เจริญ และ​ประ​สบ​ความ​สำเร็จสังเกตว่ากุญแจไม่ใช่แค่การมีพระคำในหัวใจของคุณหรือในหน้าของพระคัมภีร์ แต่ในปากของคุณ นั่นคือพูดออกมาและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของคุณ

เมื่อคุณศึกษาโครงสร้างของภาษาฮีบรูในส่วนหลังของโยชูวา 1:8 คุณจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่กล่าวว่า “…แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​เจริญ… “ จริงๆแล้วหมายถึง “พรั่งพรูออกมาด้วยความเจริญรุ่งเรือง!” สิ่งนี้บรรยายเหมือนกับการพรั่งพรูออกมาอย่างทันทีทันใด เหมือนน้ำท่วมที่พุ่งทะลุผ่านสิ่งที่ขัดขวางด้วยพลังมากมาย นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จที่คุณจะได้รับ ถ้าคุณใคร่ครวญ ทำให้วิญญาณของคุณเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้า คุณระเบิดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์อำนาจดังกล่าวซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถยับยั้งได้

บางทีคุณอาจทำการค้าหรือธุรกิจและยี่ห้อของคุณยังไม่ “แพร่กระจายไปทั่ว” นั่นคือยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จงฝึกใคร่ครวญพระคำ ในขณะที่ทำเช่นนั้นคุณจะได้รับความคิดและแรงบันดาลใจที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าไปสู่อีกระดับหนึ่ง มันไม่สำคัญว่าคุณต้องการเห็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นในเรื่องใดในชีวิตของคุณ จงทำสิ่งนี้ และอีกไม่นานคนอื่นๆ ก็จะสังเกตเห็นความก้าวหน้าที่ไม่ถูกขัดขวางของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระบิดาที่รัก พระปัญญาของพระองค์กำลังทำงานในตัวฉัน และฉันเคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์อำนาจและพระสิริที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งฉันได้ ฉันถูกขับเคลื่อนด้วยพระคำของพระองค์และพระวิญญาณในเส้นทางแห่งความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ ฉันกำลังทำให้ลิขิตชีวิตของฉันในพระคริสต์สำเร็จด้วยการพุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:สดุดี 1:1-3; อิสยาห์ 32:15; 3 ยอห์น 1:2


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2020

จงตระหนักว่าพระคุณอยู่ในฉัน
Be Christ-In-Me Conscious

เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา”   (2 โครินธ์ 6:16)               

แก่นที่แท้จริงของคริสเตียนคือข้อเท็จจริงที่ว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในตัวคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้การสามัคคีธรรมและการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เราได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางชีวิต ซึ่งก็คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าผ่านทางการสามัคคีธรรมนั้น ดังนั้นคุณจึงไม่ได้เป็นคนธรรมดา คุณเต็มไปด้วยพระเจ้า นั่นคือเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ พระสิริของพระองค์ และพระปัญญาของพระองค์

สิ่งนี้จะต้องกลายเป็นความเป็นจริงในวิญญาณของคุณ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง คุณต้องมีการตระหนักรู้ว่าพระคริสต์อยู่ในตัวฉัน ฉันกำลังพูดถึงการตระหนักรู้เกี่ยวกับชีวิตซึ่งทุกสิ่งที่คุณรู้ก็คือพระคริสต์ นั่นคือทุกสิ่งที่คุณเห็นคือพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระคริสต์คือชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:4) พระคริสต์คือทุกสิ่ง การทำงานด้วยความคิดนี้จะนำพาคุณไปสู่อาณาจักรที่คุณไม่ได้มีการตระหนักถึงความขาดแคลน ความล้มเหลว หรือความกลัว นั่นคือคุณอยู่ข้างบนสุดและในชัยชนะทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุกวินาที เพราะว่าคุณมีพระเจ้าในตัวคุณ! คุณและพระเจ้าเป็นทีมที่ชนะนิรันดร์ ฮาเลลูยา!

แต่เนื่องจากหลายคนไม่ได้มีความคิดแบบ “พระคริสต์อยู่ในตัวฉัน” พวกเขาจึงต่อสู้ดิ้นรนตลอดชีวิต “ด้วยการมองหา” พระเจ้า นั่นคือ “ไปหา” พระองค์และยื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ในขณะที่พระคัมภีร์กล่าวว่า ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ท่าน​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ชนะ​พวก​เขา​แล้ว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก(1 ยอห์น 4:4) ทุกสิ่งและสิ่งใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการอยู่ภายในผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งอาศัยอยู่ในตัวคุณ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือการตระหนักถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และพระปัญญาที่พระองค์ทรงนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่

อย่าขอสติปัญญาจากพระองค์ พระองค์เป็นพระปัญญาของคุณ อย่าขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์เป็นความช่วยเหลือของคุณและผู้ช่วยของคุณ อย่าขอกำลังจากพระองค์ พระองค์เป็นกำลังของคุณ อย่าไปที่ใดๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้า คุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นั่นคือพระคุณ รัศมีของพระเจ้า อิทธิพล และฤทธิ์อำนาจที่คุณจะปลดปล่อยออกมา ทำไม? ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ หลักการแรกคือความรู้ หลักการที่สองคือการตระหนักรู้ และหลักการที่สามคือการพูด นั่นคือการพูดออกเสียง นั่นคือเหตุผลที่ความรู้นี้มาถึงคุณในวันนี้ เพื่อทำให้คุณมีการตระหนักรู้ว่าที่คุณมีพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ และป่าวประกาศตามนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันไม่ใช่คนธรรมดา เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของฉัน! ฉันเต็มไปด้วยพระเจ้า! ฉันแข็งแรง สมบูรณ์ เต็มไปด้วยความรัก พระปัญญา และแก่นแท้แห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพระคุณ ฉันไม่มีการตระหนักถึงความขาดแคลน! เพราะว่าฉันเพียงพอในความเพียงพอของพระคริสต์! พระองค์ได้ทรงเรียกฉันให้ดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ พระบารมี ฤทธิ์อำนาจ และการครอบครอง และฉันดำเนินชีวิตอยู่เพื่อทำให้ความฝันที่พระองค์มีสำหรับฉันสำเร็จ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 3:10; 2 โครินธ์ 5:17; 1 โครินธ์ 3:16; โคโลสี 1:26-27


วันอังคารที่ 14 มกราคม   2020   

พระองค์เลี้ยงดูและทะนุถนอมคุณ
He Nourishes And Cherishes You

เพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนที่พระคริสต์ทรงทำแก่คริสตจักร (เอเฟซัส 5:29)

ในยอห์น 10:11 และ 14 พระเยซูเจ้ากล่าวว่า เรา​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ที่​ดี...” คำภาษากรีกสำหรับคำว่า “ผู้เลี้ยง” คือคำว่า “พัวเมน” (poimen) ซึ่งแปลว่า “ศิษยาภิบาล” นั่นคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เลี้ยงดู ปกป้อง และดูแลฝูงแกะด้วยความระมัดระวัง นี่คือสิ่งที่พระเยซูทำต่อคริสตจักร นั่นคือพระองค์เลี้ยงดูและทะนุถนอมคริสตจักร อัครทูตเปาโลบอกสิ่งนี้เป็นนัยในการเตือนสติที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูคริสตจักรอย่างไร? พระองค์ทำผ่านพันธกิจของพระคำ! สิ่งนี้ทำให้ระลึกถึงบางสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันในขณะที่อธิษฐานเมื่อหลายปีก่อน พระองค์พูดว่า “จงให้อาหารแก่แกะของเรา” ในขณะที่ฉันยังไตร่ตรองข้อความนั้นอยู่ พระองค์ก็พูดอีกครั้ง ในตอนนี้น้ำตาไหลพรั่งพรูออกมาจากตาของฉัน เพราะฉันรู้ว่าพระองค์หมายถึงอะไร พระองค์ต้องการให้ฉันสอนพระคำ และฉันก็ทำแบบนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันในตอนนั้นคล้ายคลึงกับการเผชิญหน้าของพระองค์กับเปโตรใน ยอห์น 21:17 หลังจากที่ถามเปโตรสามครั้งติดต่อกันว่า เจ้ารักเราหรือ?” และเปโตรตอบว่าใช่ พระองค์พูดกับเขาว่า จงเลี้ยงแกะของเรา” พระองค์กำลังบอกเปโตรให้เลี้ยงดูพวกเขาด้วยพระคำ พระคำเป็นอาหารสำหรับวิญญาณ และทุกคนที่กล้าที่จะเชื่อและรับพระคำนั้นได้รับการบำรุงเลี้ยง เสริมสร้าง และค้ำจุนในชีวิตแห่งชัยชนะ ในกิจการ 20:32 พระวิญญาณเขียนไว้ว่า บัดนี้​ข้าพ​เจ้า​ฝาก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​เจ้า​และ​กับ​คำ​แห่ง​พระ​คุณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​สามา​รถ​ก่อ​สร้าง​ท่าน​ขึ้น​ได้​และ​ให้​ท่าน​มี​มร​ดก​ด้วย​กัน​กับ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน

คริสตจักรมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ (เอเฟซัส 5:30) เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และผ่านทางพันธกิจของพระคำ พระองค์ทรงค้ำจุน ให้กำลัง เสริมกำลัง และเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาในไม่ช้าของพระองค์ เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​บริ​สุทธิ์​โดย​การ​ชำระ​ด้วย​น้ำ​และ​พระ​วจนะ เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ได้​คริสต​จักร​ที่​มี​ศักดิ์​ศรี ไม่​มี​ด่าง​พร้อย ริ้ว​รอย หรือ​มล​ทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ​สุทธิ์​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ” (เอเฟซัส 5:26-27)

แม้ในขณะนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็กำลังบำรุงเลี้ยงคุณขณะที่คุณศึกษาบทเฝ้าเดี่ยวนี้ พระองค์กำลังทำอะไรบางอย่างกับวิญญาณมนุษย์ของคุณ นั่นคือพระองค์กำลังเติมพลังและให้ชีวิตแก่คุณเรื่อยๆ เพราะว่าพระองค์ทรงทะนุถนอมคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เสริมสร้างฉันและวางฉันไว้ในเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต ฉันทุ่มเทตนเองให้แก่พันธกิจของพระคำอย่างสมบูรณ์ในการศึกษาและใคร่ครวญ ดังนั้นจึงได้รับการบำรุงเลี้ยง เสริมสร้าง พัฒนา และค้ำจุนในชีวิตแห่งชัยชนะ ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้า ความเจริญรุ่งเรือง และเพลิดเพลินกับการเพิ่มพูนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกด้านของชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 20:32; เอเสเคียล 34:14-15