วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม    2020    

ชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมในตัวคุณ
His Incorruptible Life In You

เราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วย (2 โครินธ์ 4:10)

พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​ชีวิต​และ​สภาพ​อมตะ​ปรากฎ​ชัด​โดย​ทาง​ข่าว​ประ​เสริฐ (2 ทิโมธี 1:10) และพระองค์ทรงต้องการให้ชีวิตนั้นสำแดงออกในร่างกายของเรา ลองคิดดูสิว่าชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันของพระองค์สำแดงออกในร่างกายของคุณ! นี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนเป็นซุปเปอร์แมน

จงระลึกถึงประสบการณ์ของเปาโลบนเกาะมอลตาในกิจการ 28 เขาถูกงูพิษกัด แต่เขาก็ไม่เจ็บปวด เขาไม่ได้ตะโกนหรือพยายามขับพิษออกไป เขาไม่ได้แม้แต่อธิษฐานหรือกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่ออย่างเร็วๆ เขาก็แค่ทำสิ่งที่เขาทำต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลุ่มผู้เห็นรู้สึกฉงนขณะที่พวกเขาคาดหวังว่าเปาโลจะบวมและตายทันทีเนื่องจากพิษ แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นพวกเขาก็สรุปว่าเขาเป็นเทพเจ้า (กิจการ 28:6)

เปาโลรู้ว่าเขามีชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมของพระเยซูสำแดงออกในร่างกายของเขา ชีวิตนั้นมาในหีบห่อแห่งความรอด ดังนั้นในชีวิตของคุณจงอย่ากลัว คุณไม่สามารถถูกพิษหรือฆ่าตายได้เนื่องจากชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณ คุณอาจถามว่า “ฉันจะทำอะไรเพื่อดำเนินชีวิตแบบนี้?” เช่นเดียวกับที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยในการดำเนินชีวิตมนุษย์ คุณก็ไม่ต้อง “ทำอะไรเลย” ในการเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างคุณให้เป็นแล้ว

พระคัมภีร์กล่าวว่า พระ​องค์​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​เรา​ทำ​เอง แต่​ด้วย​พระ​เมต​ตา​ของ​พระ​องค์​ (ทิตัส 3:5) เอเฟซัส 2:8-9 กล่าวว่า เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ​คุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​เจ้า ไม่​ใช่​มา​จาก​การ​กระ​ทำ เพื่อ​ไม่​ให้​ใคร​อวด​ได้” ชีวิตของพระเจ้ามาถึงคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ถ้าคุณมีพระเยซู คุณก็มีสิ่งนี้แล้ว (1 ยอห์น 5:11-12) สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือการรับรู้ การตระหนักถึงตัวตนของคุณในพระองค์และชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมของพระองค์ในตัวคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตที่เหนือธรรมชาติ อมตะ และไม่เสื่อมโทรมของพระคริสต์กำลังทำงานอยู่ในฉัน ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตเหนือความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเลวร้ายทั้งปวงที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของมนุษย์ ฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ซึ่งสำแดงพระสิริและคุณธรรมแห่งความเป็นพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:11-13; โรม 8:11


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม     2020                                                                                 

อยู่ในธุรกิจของพระองค์
Be About His Business

“…เมื่อพวกเขากำลังเขม้นมองดูฟ้า ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา สองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ย ทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น(กิจการ 1:10-11)

การเสด็จกลับมาขององค์เจ้านายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนและใกล้กว่าที่เคยเป็น ด้วยเหตุนี้เราจะต้องอยู่ในธุรกิจของพระองค์ จงยุ่งอยู่กับการแสวงหาการขยายแผ่นดินของพระองค์ จงแสวงหาการปกครองและการครอบครองของแผ่นดินของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้และในหัวใจมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ต้องการพบว่าเรายุ่งในการทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำ ในยอห์น 14:15 พระองค์พูดว่า ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​เรา

พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้แก่เราและบัญชาให้เรานำข่าวประเสริฐไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ดังนั้นจงขยายวิสัยทัศน์ของคุณและเพิ่มพูนความปรารถนาของคุณในการทำให้ข่าวประเสริฐเป็นที่รู้จักด้วยการเตรียมผู้อื่นให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์เจ้านาย บางคนถามว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วขนาดไหน อาจเป็นไม่กี่วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวและรักษาตัวเองให้สะอาดก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหรือ? เวลาไม่ควรเป็นสิ่งที่สำคัญตราบใดที่คุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ เดินในความสว่างแห่งพระคำของพระองค์และความรอดของคุณ นั่นคือคุณมั่นใจในการเสด็จกลับมาของพระองค์

จะเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีขนาดไหนเมื่อองค์เจ้านายปรากฏตัว! พระคัมภีร์กล่าวว่า ใน​ชั่ว​ขณะ​เดียว ใน​พริบ​ตา​เดียว เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย เพราะ​ว่า​จะ​มี​การ​เป่า​แตร และ​พวก​ที่​ตาย​แล้ว​จะ​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​โดย​ปราศ​จาก​ความ​เสื่อม​สลาย แล้ว​เรา​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่ (1 โครินธ์ 15:52) จะมีคนที่กำลังมองหาเราและบอกว่ามันไม่จริง บางคนจะคร่ำครวญด้วยการครวญครางว่าพวกเขาพลาดจากการถูกรับไป แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! เราทุกคนยังมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่จำเป็นและทำตนเองให้พร้อมสำหรับวันแห่งพระสิรินั้น จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดหัวใจต่อไปในขณะที่ประกาศนำดวงวิญญาณและเดินในความรัก ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม พระองค์ช่างเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระสิริจริงๆ! และช่างเป็นความชื่นชมยินดีอย่างมากในการคาดหวังการเสด็จกลับมาที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระคริสต์! พลังงานและความปรารถนาทั้งหมดของข้าพระองค์มุ่งเน้นไปที่การทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และหันคนอธรรมออกจากความมืดไปสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานไปสู่พระเจ้าด้วยการทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชีวิตนิรันดร์ครอบครองอยู่ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 12:38; 2 ทิโมธี 4:8; มัทธิว 28:19-20


วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม   2020

ไม่มี สิ่งต้องห้าม
No “ Contrabands

แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม  (โรม 12:2)

คำแปลภาษาอังกฤษของคำว่า “ทราบ” ไม่ได้ให้คำแปลที่ดีที่สุดในสิ่งที่เปาโลกำลังสื่อสารโดยพระวิญญาณในข้อพระคัมภีร์หลัก คำภาษากรีกคือ “โดคิมาโซ่” (dokimazo) ซึ่งหมายถึงการแยกแยะหรือตรวจสอบ นั่นคือ การแปลที่เหมาะสมมากกว่าคือ การกลั่นกรอง

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นขอให้พิจารณาถึงงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆ พวกเขาได้รับคำสั่งให้กลั่นกรองผู้โดยสาร และในกรณีที่มีอันตรายระดับสูง ให้ใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อนมากขึ้นในการจัดทำภาพเคลื่อนไหวของรายการที่น่าสงสัย ที่นั่นสิทธิ์ของผู้เดินทางจะได้รับการยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือปฏิเสธการเข้าไปสู่ประเทศนั้น นั่นคือสิ่งที่

พระวิญญาณกำลังบอกเรา นั่นคือคุณมีความรับผิดชอบในการ “พิสูจน์” หรือกลั่นกรองสิ่งที่คุณอนุญาตให้เข้าสู่โลกของคุณ! มีสิ่งต้องห้าม นั่นคือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระเจ้าในพระคริสต์ของคุณ เช่น ความเจ็บป่วย ความตาย ความยากจน ความโกรธ ความขมขื่น ความขัดข้องใจฯลฯ  อย่าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณ

จงระลึกว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จง​ระ​แวด​ระ​วัง​ใจ​ของ​เจ้า​ยิ่งกว่า​สิ่ง​อื่น​ใด เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทำ​ออก​มา​จาก​ใจ(สุภาษิต 4:23) คุณจะต้องตั้งใจติดตั้งกองทหารรักษาการณ์ ด่าน เหนือหัวใจของคุณเพื่อต่อต้านแง่ลบของชีวิต นั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณมีฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจที่จะทำสิ่งนี้ พระเยซูตรัสว่า “เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญ​แจ​ต่างๆ แห่ง​แผ่น​ดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​ห้าม​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ และ​สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​อนุ​ญาต​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ได้​รับ​อนุ​ญาต​ใน​สวรรค์ (มัทธิว 16:19) กุญแจหมายถึงสิทธิอำนาจ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ เมื่อคุณไม่อนุญาตหรืออนุญาตบางอย่างบนแผ่นดินโลก สวรรค์ก็ให้สิทธิอำนาจและสนับสนุนสิ่งที่คุณพูด

ในปีนี้ จงเด็ดเดี่ยวมากกว่าเดิมในการไม่อนุญาตให้มี “สิ่งต้องห้าม” ในชีวิตของคุณและในสภาพแวดล้อมของคุณ จงปฏิเสธการงานที่ชั่วร้ายอย่างแรงกล้าและห้ามไม่ให้พวกมันอยู่ในร่างกาย ครอบครัว การงานของคุณ และรอบตัวคุณ จงอนุญาตให้ความเป็นจริงของพระเจ้าเข้ามาในโลกของคุณ นั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ถ้าคุณไม่ยืนหยัดก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการรับการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ ด้วยความจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง คุณจะคิด อนุญาต และแสดงออกเฉพาะความคิดของพระเจ้า ความชอบธรรม ความรัก ความเมตตา ความชื่นชมยินดี และสันติสุขในชีวิตของคุณและในสภาพแวดล้อมของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจที่จะตัดสินว่าสิ่งใดจะเข้ามาในโลกของข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์ไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธความเจ็บป่วย ความยากจน ความตาย และทุกสิ่งที่เจ็บปวดและผูกมัดอย่างจริงจัง มีเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในและรอบตัวข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 6:13; โรม 8:13


วันจันทร์ที่ 6 มกราคม   2020    

จงตระหนักถึงและเฉลิมฉลองพระคุณ
Recognize And Celebrate Grace

แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

เมื่อพระเจ้าส่งเสริมคุณ พระองค์จะทรงเพิ่มพระคุณให้กับชีวิตของคุณ ด้วยพระคุณที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น พระคุณประทานความสามารถให้แก่คุณมากขึ้นและเปิดประตูให้แก่คุณ แต่สิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับพระคุณก็คือคุณต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ซึ่งกระหายการรับรู้

คุณอาจสังเกตเห็นว่าชื่อ “พระคุณ” โดยทั่วไปเป็นชื่อของผู้หญิง สิ่งนี้อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับพระคุณ นั่นคือมันเป็นแบบผู้หญิง บางอย่างที่ดึงดูดใจ ผู้หญิงสวยชอบที่จะได้รับการยอมรับ เธอแต่งตัวน่ารักเพราะว่าเธอชอบที่จะได้รับการยอมรับ พระคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าคุณพลาดที่จะตระหนักถึงพระคุณ สิ่งนี้ก็จะหงุดหงิด และจะถอนตัวและหยุดทำงาน

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนบางคนไม่เห็นการสำแดงออกของพระคุณในชีวิตของพวกเขาเท่าที่ควร จงเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองพระคุณ จงตระหนักว่าคุณเต็มไปด้วยพระคุณ ล้อมรอบไปด้วยความโปรดปรานจากสวรรค์ในทุกที่และทุกวัน คุณจะประหลาดใจในการเพิ่มขึ้นของพระพรและการสำแดงของพระวิญญาณที่คุณจะมีประสบการณ์ในชีวิตของคุณ

จงระลึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งพระคุณ ดังนั้นในการเฉลิมฉลองพระคุณ คุณก็กำลังเฉลิมฉลองพระองค์ ดังนั้นพระองค์ก็จะสำแดงถึงความงดงามและพระสิริของพระองค์เรื่อยๆ ในชีวิตของคุณ ทันใดนั้นคุณก็จะพบว่าคุณได้รับการเรียกและเลือกสำหรับงาน พระพร การเลื่อนตำแหน่ง และตำแหน่งที่คุณไม่มีคุณสมบัติ แม้แต่คนที่กล่าวว่าไม่ชอบคุณก็จะทำสิ่งดีๆให้แก่คุณ นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งพระคุณ

แม้ตอนนี้พระคุณของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นในชีวิตของคุณ ทำให้พระสิริของพระองค์ถูกเปิดเผยสำแดงในทุกสิ่งที่คุณทำโดยนำคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่และการเลื่อนตำแหน่งในระดับขั้นต่อไป จงรับสิ่งนี้ จงเฉลิมฉลองสิ่งนี้ จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับผลของพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์เติบโตและสำแดงให้เห็นถึงความงดงาม  อุปนิสัย และพระพรของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระคุณที่บริบูรณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความโปรดปราน การเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มขึ้นของความได้เปรียบ และพระพรนับไม่ถ้วน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 เปโตร 1:2; ยอห์น 1:16; 2 โครินธ์ 9:8; 2 เปโตร 3:18


วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม    2020  

จงทำให้เมฆของคุณเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง

Saturate Your Cloud With The Right Words

เมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำ มันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลก และเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้น (ปัญญาจารย์ 11:3)

ในฐานะคริสเตียนคุณเป็นปุโรหิตและกษัตริย์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระ​ดำ​รัส​ของ​กษัตริย์​อยู่ที่ไหน ที่นั่นก็มีฤทธิ์อำ​นาจ (ปัญญาจารย์ 8:4) ดังนั้นจงพูดต่อ ฉันไม่ได้หมายถึงพูดมาก ฉันหมายถึงการกล่าวยืนยันพระคำต่อไป พระเยซูบอกว่าคุณจะมีสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23) ดังนั้นจงมีสิ่งที่ฉันเรียกว่า “ชั่วโมงแห่งการพูด” ซึ่งสิ่งที่คุณทำทั้งหมดก็คือเข้าไปในห้องชั้นในและกล่าวยืนยันพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของคุณ อนาคตและลิขิตชีวิตของคุณ จงพูดให้การเงินของคุณขึ้น จงพูดให้ครอบครัวของคุณขึ้น จงพูดให้ธุรกิจของคุณขึ้น จงพูดให้สุขภาพของคุณขึ้น

ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไร จงเขียนส่วนหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ว่าคุณเป็นใครหรือสิ่งใดเป็นของคุณในพระคริสต์ และเริ่มกล่าวยืนยันสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมห้องสมุดดิจิตอลของศิษยาภิบาล คริส เพื่อดูและฟังข้อความที่สร้างความเชื่อ อีกไม่นานคำพูดที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณและออกมาจากปากของคุณ จงทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง และคุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณภายในเวลาอันสั้น นั่นเป็นเพราะว่าคำพูดเป็นสิ่งต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพของพระเจ้า นั่นคือมีพลังงานฝ่ายวิญญาณ

เมื่อคุณพูด คุณปลดปล่อยพลังงานในโลกฝ่ายวิญญาณไปในทิศทางของเนื้อหาเนื่องจากถ้อยคำเป็นปริมาณของทิศทาง ฉันพูดว่ามี “ชั่วโมงของการพูดคุย” ในช่วงเวลาดังกล่าวคุณไม่เพียงแต่พูดในอากาศเท่านั้น คุณกำลังพูดถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ นั่นคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกในชีวิตและอนาคตของคุณ

ตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีใหม่นี้และตลอดนี้ จงฝึกฝนสิ่งนี้ จงกำหนดรูปร่างและกรอบของอนาคตที่คุณต้องการด้วยคำพูดของคุณ จงเก็บสะสมถ้อยคำในวิญญาณที่จะผลิตการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องให้แก่คุณในเวลาที่กำหนดไว้ จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้เมฆของคุณเต็มไปด้วยถ้อยคำพูดที่ถูกต้องและปกครองโลกของคุณ อาเมน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉัน นั่นคือคำแห่งความเชื่อที่ฉันได้รับ และซึ่งกำลังผลิตผลลัพธ์ในตัวฉันและในสถานการณ์ของฉัน ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร เพราะว่า

พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ในฉัน​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก ฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ฉันครอบครองเป็นกษัตริย์ในชีวิต ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:ฮีบรู 13:5-6; โยชูวา 1:8; มาระโก 11:23