พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2017
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
Be Strong And Courageous

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา” (โยชูวา 1:6)

Continue reading