เสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2017
ไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงดูแลคุณ
Trust Him To Take Care Of You

“…ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะรักษาคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

Continue reading