พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2017
การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระวิญญาณ
A Greater Move Of The Spirit

“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” (โยเอล 2:28)

Continue reading