พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อ: โล่ของคุณต่อสู้กับศัตรู
Speak The Right Words
“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16)

Continue reading


พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อมั่นคงของเราในพระคริสต์
Our Solid Front In Christ

“จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:3)

Continue reading


อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2017
ประสบความสำเร็จโดยพระวิญญาณ
Success By The Spirit

“แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่าน เพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้า” (ลูกา 16:15)

Continue reading


จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2017
ตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
Consciously Live Right

“ลูกเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม” (สุภาษิต 1:10)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
คำสั่งฝ่ายวิญญาณ
Spiritual Instructions

“ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอน” (สุภาษิต 1:7)

Continue reading