พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2017
อวยพรและสรรสร้างโดยพระคำ
Bless And Create With Words

“พระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเล และให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก” (ปฐมกาล 1:22)

Continue reading