อาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
พระคำใส่ความเชื่อ
The Word Imparts Faith

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)

Continue reading