อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
คำสั่งฝ่ายวิญญาณ
Spiritual Instructions

“ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอน” (สุภาษิต 1:7)

Continue reading