อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อเป็นมากกว่าเหตุผล
Faith Is Beyond Reason

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

Continue reading