วันพุธที่ 19 มิถุนายน

มันกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
It’s Happening Real-time

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์”(ฟิลิปปี 2:13)

Continue reading