วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน

สติปัญญา คือ พลังในการนำ
Wisdom Is A Guiding Force

“แต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ (ว่าถูกต้องและเป็นของพระเจ้า) โดยบรรดาลูกของพระปัญญานั้น [ในชีวิต ลักษณะนิสัย และการกระทำ]” (ลูกา 7:35 ฉบับ AMP)

Continue reading