วันอังคารที่ 11 มิถุนายน
คริสเตียนไม่สามารถถูกวางยาพิษได้
The Christian Can’t Be Poisoned

“…ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

Continue reading