วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
อย่าหวังในโชค
Don’t Hope For Luck

“ท่านจะรับพระพรในเมือง ท่านจะรับพระพรในทุ่งนา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:3)

Continue reading