วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน

เราเป็นสิ่งที่ส่องแสง
We’re Luminaries

“และบรรดาคนฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงท้องฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์” (ดาเนียล 12:3)

Continue reading