วันพุธที่ 26 มิถุนายน

เราเดินในพระพรเท่านั้น
We Walk In Blessings Only

“ดังนั้น ไม่มีเวทมนตร์ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใดอาจทำร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและอิสราเอลจะได้รับคำบอกกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งใด” (กันดารวิถี 23:23)

Continue reading