วันอังคารที่ 25 มิถุนายน

เราชนะเสมอ
We Always Win

“และบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์ แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟ ทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้น ทรงให้มีความชอบ…” (กิจการ 7:9-10)

Continue reading