วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน
อย่าหวั่นไหว จงรักษาชัยชนะของคุณไว้
BE UNFLUSTERED MAINTAIN YOUR VICTORY

เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย (2 โครินธ์ 10:4)

Continue reading