วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

เครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญของเรามาพร้อมกับถ้อยคำ
OUR SACRIFICE OF PRAISE IS WITH WORDS
“เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น คือถวายผลจากปากที่ขอบพระคุณพระองค์” (ฮีบรู 13:15)

Continue reading