วันอังคารที่ 2 เมษายน

จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้กำลังทำงานอยู่ในวันนี้
HE’S REALLY NOT WORKING TODAY

“ เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10)

Continue reading