วันอังคารที่ 30 เมษายน
เฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งของคุณกับพระองค์
CELEBRATE YOUR ONENESS WITH HIM

“เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์”(เอเฟซัส 5:30)

Continue reading