วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม

ได้รับ “การชำระล้างด้วยพระคำ”
Get A “Word-bath”

“พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15:3)

Continue reading