วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม

จงตรวจสอบซาตานเสมอ
Keep Satan In Check

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7)

Continue reading