วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม
คำพูดของคุณควบคุมชีวิตของคุณ
Your Speech Controls Your Life

“เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย”(ยากอบ 3:2)

Continue reading