วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม
พระเยซูจ่ายหมดแล้ว
Jesus Paid It All

“แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้ชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป…” (อิสยาห์ 53:10)

Continue reading