วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม
กระตือรือร้นที่จะทำดี
Keen To Do Good

“ อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9)

Continue reading