วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม
ของขวัญของคำพูดที่อ่อนสุภาพ
The Gift Of Kind Words

“ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย” (สุภาษิต 16:24)

Continue reading