วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม
ควบคุมความคิดของคุณ
Take Control Of Your Mind

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ…” (โรม 12:2)
Continue reading