พุธ ที่ 26 กันยายน 2018
ความเร็วของพระวิญญาณบริสุทธิ์
SPEED OF THE HOLY GHOST

“และพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์หนุนกำลังเอลียาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล” (1 พงศ์กษัตริย์ 18:46)
Continue reading