ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2018
ความยิ่งใหญ่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ
GREATNESS IS GOD’S DREAM FOR YOU

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ” (มัทธิว 5:13)

Continue reading