จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2018

สุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของคุณ
DIVINE HEALTH IS YOUR NATURE

ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น (3 ยอห์น 1:2)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

“ผู้ร่วมส่วนในขนมปังก้อนเดียว”
“PARTAKERS OF ONE BREAD”

โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

Continue reading


เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

เพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว
FOCUS ON WHAT HE’S ALREADY DONE

ถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไร้ความหมาย และพระสัญญาก็เป็นโมฆะ (โรม 4:14)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

ความเชื่อคือกุญแจ
FAITH IS KEY

โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน (ฮีบรู 11:8)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2018

ดำรงอยู่ในความจริง
STAY IN THE TRUTH

เพราะเหตุนี้ เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีก เพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น (ฮีบรู 2:1)

Continue reading