ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2018
จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด
BE STRONG AND VERY COURAGEOUS

“เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมด” (โยชูวา 1:7)

Continue reading