อาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2018
ความเข้าใจของพระเจ้า
DIVINE INSIGHT

“… เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

Continue reading