อังคาร ที่ 11 กันยายน 2018
อย่าเลือกข้างที่ต่อต้านพระเจ้า
DON’T TAKE SIDES AGAINST GOD

“พระยาห์เวห์ตรัสว่าถ้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเรา เจ้ายังกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวใส่ร้ายพระองค์อย่างไร?” (มาลาคี 3:13)

Continue reading