วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019
จงสุภาพและถ่อมใจ
Be Meek And Lowly In Heart

“เพราะฉะนั้น ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ [ไว้วางใจ ถ่อมใจ รัก ให้อภัย] คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:4 ฉบับ AMPC)

Continue reading