วันพุธที่ 4 กันยายน 2019

ทำให้อารมณ์ของคุณมีส่วนร่วม
Get Your Emotions Involved

“…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” (ยากอบ 5:16-17)

Continue reading