วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

อย่าล้ำเส้น
Don’t Go Overboard

“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้า” (สุภาษิต 6:2)

Continue reading